Projekt „Alternatywa XL” Centrum Senioralne

Napisano dnia: 14 lipca, 2014

Gdańska Akademia Seniora w partnerstwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 rozpoczęło projekt „Alternatywa XL”, który ma na celu zwiększenie aktywności osób starszych, stworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej poprzez edukację kulturalno – artystyczną i sztukę.
asos2014