Gdańskie Dni Sąsiedztwa

Napisano dnia: 27 czerwca, 2015

Tegoroczne obchody Gdańskich Dni Sąsiedztwa objęły teren od Teatru Szekspirowskiego na którego fasadzie pięknie prezentowała się plenerowa wystawa malarstwa, poprzez zieleniec na którym odbywały się gry i zabawy przy muzyce i kolorowo rozłożył się „Perski Rynek” po dziedziniec Pałacu Młodzieży na którym zorganizowaliśmy „Kawiarenkę” i „Bar pod Chmurką” z grillem i pyszną grochówką z kotła. Porządkowymi była grupa rekonstrukcyjna „amerykańskich marines” z którymi chętnie fotografowały się dzieci. Piknik przygotowaliśmy razem z wypróbowanymi na Śródmieściu „Sąsiadami” to jest z Pałacem Młodzieży i Towarzystwem Przyjaciół Gdańska i jak zwykle na pomoc przy dekoracji i uczestnictwo w drobnych pracach mogliśmy liczyć na osoby mieszkające po sąsiedzku z naszą Fundacją za co wszystkim serdecznie dziękuję – do zobaczenia !!!