Finał projektu „Teatr tańca i muzyki dawnej”

Napisano dnia: 22 grudzień, 2022

20 grudnia z Zespole Szkoł Łączności w Gdańsku odbył się finał projektu "Teatr tańca i muzyki dawnej", a tym samym oficjalne zakończenie tegorocznych działań artystyczno-edukacyjnych w ramach DS na Osieku.

Jesze raz serdeczne podziękowania dla Dzieci z Przedszkola nr 32 w Gdańsku, Szkoły Podstawowej nr 57 im.gen. W. Andersa w Gdańsku, Zespołowi Wielki Błękit z ZSS nr 1 w Gdańsku, Zespołowi z Zespołu Szkół Łączności, ECEKON KEYBOARD BAND Ryszarda Popowskiego, Zespołowi Pracowni Muzyki Dawnej z Pałacu Młodzieży w Gdańsku p. Magdaleny Warżawy, artystce Mirelli Kostrzewa, seniorom z Domu Sąsiedzkiego na Osieku, Scenie Muzycznej GAk za organizację koncertu oraz za finansowanie projektu w całości z budżetu Miasta Gdańska.

Było ponad 100 seniorów z całego Gdańska!!!

Podziękowania za prowadzenie koncertu oraz umożliwienie jego realizacji Dyrektorowi ZSŁ Panu Wojciechowi Władzi ńskiemu i całemu zespołowi pracowników szkoły.

Podziękowania dla klasy reporterów z Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku pod czujnym okiem Pana Bogusława Olszonowicza.


Zapraszamy na naszego fanpage na fotorelację z finału projektu Teatru Tańca i Muzyki Dawnej oraz Międzypokoleniowego Koncertu Świątecznego dla Seniorów - kliknij TUTAJ!