Maj, 2015

now browsing by month

 
Napisano dnia: Maj 26, 2015

Centrum Społecznościowe „Aktywni – Kreatywni”

Od maja do grudnia 2015 roku realizujemy projekt Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych Centrum Społecznościowe „Aktywni – Kreatywni”. Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach priorytetu Aktywne społeczeństwo. Czytaj więcej …

Napisano dnia: Maj 12, 2015

Gaj Ojców

TATO, upamiętnij narodziny swojego dziecka! przyjdź na uroczyste zasadzenie drzewa, wpisz się do księgi pamiątkowej odbierz fotografię.

  • Towarzystwo Przyjaciół Gdańska
  • Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM

Czytaj więcej …

Napisano dnia: Maj 4, 2015

Kwiaty dla Gdańska – Przegląd malarstwa twórców amatorów

Fundacja zorganizowała festyn dla osób dorosłych i starszych wiekiem hobbistycznie uprawiające malarstwo. Na festynie można było wziąć udział w przeglądzie malarstwa „Kwiaty dla Gdańska” Czytaj więcej …